یادداشتها:

 

بازاریابی

  • متنی خواندنی در خصوص تاثیر خصوصیات محقق در نتایج تحقیق
    متن تفکر برانگیز زیر را در روزنوشته های شعبانعلی خواندم.   هافستد بدون شک از معروف ترین دانشمندان در حوزه مطالعات فرهنگی و به طور خاص فرهنگ سازمانی و بین المللی است. وی ده ها هزار پرسشنامه به کشورهای مختلف جهان ارسال کرد تا بتواند پدیده فرهنگ را به درستی تحلیل کرده و «مولفه های فرهنگی» را بررسی و تحلیل کند. هدف من اما، بررسی مطالعات فرهنگی هافستد نیست. بلکه درس بزرگی است که این مرد، در کنار مطالعات و تحقیقات خود برای ما و همه انسانها دارد. در شرایطی که بسیاری از محققان، با تهیه کردن چند صد پرسشنامه،…
    ادامه مطلب...

 

امور کلاسها:    

 

جدیدترین مطالب: